Występowanie sIgE wobec białek mleka krowiego – korzyści z zastosowania diagnostyki molekularnej


Kwartalnik pod patronatem Polskiego Towarzystwa Zwalczania Chorób Alergicznych
Dr n. med. Emilia Majsiak, Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Buczyłko

Występowanie sIgE wobec białek mleka krowiego

– korzyści z zastosowania diagnostyki molekularnej


 
Majsiak E:. Występowanie sIgE białek mleka krowiego – korzyści z zastosowania diagnostyki molekularnej. Alergia, 2018, 2; 32-36


Białka mleka krowiego są jednym z najważniejszych alergenów pokarmowych we wczesnym dzieciństwie. W diagnozowaniu alergii na mleko krowie pomocne są oznaczenia sIgE wobec ekstraktu (f02), jak i molekuł alergenowych - kazeiny (Bos d 8), β- laktoglobuliny (Bos d 5) i α-laktoalbuminy (Bos d 4) oraz albuminy surowicy bydlęcej (Bos d 6).

Celem pracy była analiza występowania sIgE wobec alergenu mleka i jego poszczególnych molekuł w surowicy osób z potencjalną alergią. Częstość występowania sIgE wobec ekstraktu mleka krowiego u 2 120 osób diagnozowanych w kierunku alergii panelem multialergenowym wyniosła 4.62%. Razem z przeciwciałami E wobec ekstraktu mleka najczęściej występowały sIgE wobec β- laktoglobuliny. Szczegółowa analiza występujących sIgE wobec alergenu mleka wskazuje na ich wysoki odsetek u dzieci do 1-2 r.ż. ze znacznym spadkiem w latach kolejnych.

U niemal 1/3 pacjentów z negatywnym wynikiem sIgE wobec całego alergenu mleka stwierdzono obecność przeciwciał wobec którejś z badanych molekuł mleka. Częstość występowania przeciwciał E wobec poszczególnych molekuł mleka była statystycznie istotnie częstsza u osób, u których wykryto również sIgE wobec ekstraktu mleka niż w surowicach osób, u których nie stwierdzono obecności tych przeciwciał wobec f02. Mniejsze panele multialergenowe zawierające wybrane ekstrakty i molekuły alergenowe umożliwiają wykonywanie diagnostyki molekularnej stanowiąc kompromis pomiędzy ilością oznaczanych alergenów a ceną testu. Codzienna rutynowa diagnostyka molekularna alergii oferuje szereg korzyści, które umożliwiają wyższą precyzję diagnostyczną i pozwalają na lepsze zarządzanie pacjentem.

Białka mleka krowiego (BMK) są jednym z najważniejszych alergenów pokarmowych we wczesnym dzieciństwie [1]. Większość pacjentów uczulonych na mleko jest uczulonych na kilka białek mleka krowiego. Jednak profil reakcji IgE na te składniki może być bardzo różny [2].

Głównymi alergenami w mleku są kazeina (Bos d 8), β-laktoglobulina (Bos d 5) i α-laktoalbumina (Bos d 4), podczas gdy albumina surowicy bydlęcej (Bos d 6) jest mniejszym alergenem mleka, ale głównym alergenem wołowiny [3].

Diagnozowanie alergii na BMK opiera się głównie na wywiadzie klinicznym oraz na wynikach swoistych immunoglobulin E (sIgE) i/lub testach skórnych (SPT). Zarówno sIgE, jak SPT wobec ekstraktu jak i molekuł alergenowych mleka krowiego pokazuje dobrą czułość, ale gorszą swoistość [1]. Diagnostyka sIgE wobec molekuł mleka krowiego może być przydatna do monitorowania rozwoju tolerancji. Stężenia sIgE wobec kazeiny są użytecznym markerem nabywania tolerancji.
 
  • Niskie wykrywane stężenia sIgE wobec Bos d 4 dają większą szansę na rozwój tolerancji mleka krowiego,
  • Wysokie ich poziomy są silnie związane z alergią na mleko u dzieci i mogą wiązać się z alergią przetrwałą na BMK.
  • Niskie stężenia sIgE wobec ekstraktu mleka krowiego, Bos d 4, Bos d 5, oraz kazeiny u dzieci mogą prognozować nabycie tolerancji na mleko krowie w ciągu przyszłych 80 miesięcy [2].
 


________________________________
Pełny tekst artykułu dostępny na www.alergia.org.pl