Występowanie sIgE wobec białek mleka krowiego – korzyści z zastosowania diagnostyki molekularnej

Dr n. med. Emilia Majsiak

EMMA MDT Sp. z o.o.; Polsko-Ukraińska Fundacja Rozwoju Medycyny
Lublin

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Buczyłko

Kierownik NZOZ Centrum Alergologii
Łódź


Występowanie sIgE wobec białek mleka krowiego – korzyści z zastosowania diagnostyki molekularnej


Białka mleka krowiego są jednym z najważniejszych alergenów pokarmowych we wczesnym dzieciństwie. W diagnozowaniu alergii na mleko krowie pomocne są oznaczenia sIgE wobec ekstraktu (f02), jak i molekuł alergenowych - kazeiny (Bos d 8), β-laktoglobuliny (Bos d 5) i α-laktoalbuminy (Bos d 4) oraz albuminy surowicy bydlęcej (Bos d 6).

Celem pracy była analiza występowania sIgE wobec alergenu mleka i jego poszczególnych molekuł w surowicy osób z potencjalną alergią. Częstość występowania sIgE wobec ekstraktu mleka krowiego u 2 120 osób diagnozowanych w kierunku alergii panelem multialergenowym wyniosła 4.62%. Razem z przeciwciałami E wobec ekstraktu mleka najczęściej występowały sIgE wobec β-laktoglobuliny. Szczegółowa analiza występujących sIgE wobec alergenu mleka wskazuje na ich wysoki odsetek u dzieci do 1-2 r.ż. ze znacznym spadkiem w latach kolejnych.
U niemal 1/3 pacjentów z negatywnym wynikiem sIgE wobec całego alergenu mleka stwierdzono obecność przeciwciał wobec którejś z badanych molekuł mleka. Częstość występowania przeciwciał E wobec poszczególnych molekuł mleka była statystycznie istotnie częstsza u osób, u których wykryto również sIgE wobec ekstraktu mleka niż w surowicach osób, u których nie stwierdzono obecności tych przeciwciał wobec f02. Mniejsze panele multialergenowe zawierające wybrane ekstrakty i molekuły alergenowe umożliwiają wykonywanie diagnostyki molekularnej stanowiąc kompromis pomiędzy ilością oznaczanych alergenów a ceną testu. Codzienna rutynowa diagnostyka molekularna alergii oferuje szereg korzyści, które umożliwiają wyższą precyzję diagnostyczną i pozwalają na lepsze zarządzanie pacjentem.
 
Majsiak E:. Występowanie sIgE białek mleka krowiego – korzyści z zastosowania diagnostyki molekularnej. Alergia, 2018, 2; 32-36

________________________________
cały tekst do pobrania poniżej