Krzyżowo reagujące determinanty węglowodanowe (CCD) i bloker CCD w diagnostyce alergii

Dr n. med. Emilia Majsiak

Polsko-Ukraińska Fundacja Rozwoju Medycyny
Lublin

Dr n. med. Maciej Grzywnowicz

Polsko-Ukraińska Fundacja Rozwoju Medycyny
Lublin

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Buczyłko

NZOZ Centrum Alergologii
Łódź


Krzyżowo reagujące determinanty węglowodanowe(CCD) i bloker CCD w diagnostyce alergii


Determinanty węglowodanowe (CCD) są szeroko rozpowszechnione w świecie roślin. Ze względu na podobieństwa strukturalne mogą powodować reakcje krzyżowe pomiędzy różnymi alergenami, w których występują podobne pod względem budowy biochemicznej łańcuchy węglowodanowe.

Z tego samego powodu występują również problemy w zakresie diagnostyki serologicznej. Jednym ze sposobów ich przezwyciężenia może być zastosowanie blokera przeciwciał anty-CCD. Celem jego zastosowania jest ograniczenie fałszywie pozytywnych reakcji w teście wykrywającym swoiste immunoglobuliny E (IgE), spowodowanych przez przeciwciała anty-CCD występujące w danej próbce badanej. Zablokowanie przeciwciał anty-CCD może przyczyniać się do uzyskania wyników rzeczywistego uczulenia. Ze względu na powszechność występowania przeciwciał anty-CCD w populacji bloker CCD znacząco zwiększa swoistość metod serologicznych w diagnostyce alergii IgE-zależnej
 
Majsiak E.: Krzyżowo reagujące determinanty węglowodanowe (CCD) i bloker CCD w diagnostyce alergii Alergia, 2017, 4; 24-27

________________________________
cały tekst do pobrania poniżej