Korzyści wynikające z zastosowania metod molekularnych in vitro

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kowal

Poradnia Alergologiczna Uniwersytecki Szpital Kliniczny i Zakład Alergologii
i Immunologii Doświadczalnej UM
Białystok


Korzyści wynikające z zastosowania metod molekularnych in vitro w diagnostyce IgE-zależnych chorób alergicznych


Ostatnie lata przyniosły szybki rozwój metody diagnostyki alergologicznej in vitro. Spowodowane jest to w dużej mierze postępem w dziedzinie syntezy, izolacji i charakteryzacji alergenów. Zastosowanie diagnostyki in vitro w oparciu o ocenę stężenia IgE wobec pojedynczych komponentów alergenowych pozwala na lepsza identyfikację głównych źródeł alergenowych i wykazanie mechanizmów reakcji krzyżowych. Metoda ta może być również pomocna w kwalifikacji chorych do immunoterapii alergenowej.
 
Kowal K.: Korzyści wynikające z zastosowania metod molekularnych in vitro w diagnostyce IgE-zależnych chorób alergicznych. Alergia, 2018, 1; 11-14

________________________________
cały tekst do pobrania poniżej