Korzyści jakie przynosi diagnostyka molekularna w rozpoznawaniu i leczeniu alergii


Kwartalnik pod patronatem Polskiego Towarzystwa Zwalczania Chorób AlergicznychProf. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński, Magdalena Choina, Dr n. med. Emilia Majsiak

Korzyści jakie przynosi diagnostyka molekularna w rozpoznawaniu i leczeniu alergii

 

Samoliński B.: Korzyści jakie przynosi diagnostyka molekularna w rozpoznawaniu i leczeniu alergii. Alergia, 2019, 1; 33-40

 
 
Do niedawna diagnostyka chorób alergicznych była oparta wyłącznie na wywiadzie klinicznym, analizie objawów występujących u pacjenta, punktowych testach skórnych oraz oznaczeniach swoistych immunoglobulin E (sIgE) wobec ekstraktów alergenowych. Odkrycie molekuł alergenowych stanowi przełom w rozumieniu alergii oraz przynosi liczne korzyści pacjentom z podejrzeniem alergii a szczególnie tym zagrożonym anafilaksją. Multiparametrowe testy oceniające obecność w surowicy sIgE wobec molekuł alergenowych pozwalają na bardziej precyzyjną diagnostykę uczulenia u danego pacjenta, co przekłada się na możliwość spersonalizowania zaleceń terapeutycznych. Zatem, możemy powiedzieć, że diagnostyka molekularna alergii IgE zależnej jest kolejnym krokiem milowym w diagnozowaniu alergii.
 

Molekuły alergenowe

Możliwość diagnozowania alergii IgE-zależnej pojawiła się pod koniec lat 60. XX wieku w związku z odkryciem przeciwciał klasy E. Testy służące do oznaczania specyficznych immunoglobulin E (sIgE) in vitro do niedawna wykorzystywały w tym celu jedynie ekstrakty alergenowe. Pod pojęciem ekstraktu alergenowego rozumie się mieszaninę alergizujących oraz niealergizujących składników pochodzących ze źródła alergenowego, np. orzecha ziemnego.

Rozwój metod biochemicznych pozwolił na identyfikację w ekstraktach alergenowych poszczególnych składników, które są rozpoznawane przez sIgE [2]. Te składniki ekstraktów alergenowych nazywamy molekułami alergenowymi.

Odkrycie molekuł otworzyło nowy rozdział w diagnozowaniu alergii, pozwalając na lepsze zrozumienie podłoża objawów oraz możliwości występowania reakcji krzyżowych. Pierwsze narzędzia diagnostyczne umożliwiały detekcję w surowicy sIgE wobec pojedynczych molekuł. Najnowsze, wieloparametrowe testy do oznaczania sIgE w surowicy umożliwiają jednoczasowe oznaczanie nawet ponad 120 molekuł. Stanowią one krok ku terapii spersonalizowanej, dostosowanej do indywidualnego profilu uczulenia danego pacjenta [3].
 
 

________________________________
Pełny tekst artykułu dostępny na www.alergia.org.pl