FABER - Nowa generacja testów molekularnych do diagnozowania alergii IgE–zależnych

 

 


Kwartalnik pod patronatem Polskiego Towarzystwa Zwalczania Chorób Alergicznych
Dr n. med. Emilia Majsiak

FABER - Nowa generacja testów molekularnych do diagnozowania
alergii IgE – zależnych

 
 
Majsiak E.: FABER - Nowa generacja testów molekularnych do diagnozowania alergii IgE-zależnych. Alergia, 2017, 1;37-41

FABER – to nowy multipleksowy test molekularny do pomiaru swoistych przeciwciał E (IgE) wobec 244 komponentom alergenowym. Aktualnie, jest najbardziej zaawansowanym system diagnostycznym, wykorzystującym możliwości nanotechnologii do oceny stężenia swoistych immunoglobulin E wobec molekuł i ekstraktów alergenowych, angażujący technologię informatyczną oraz platformę komunikacyjną poprzez użycie innowacyjnego modułu CDRS w celu analizowania wyników pacjentów.

Testy multiparametrowe umożliwiają ocenę wielu alergenów w jednej próbce badanej. Test FABER pozwala ocenić 122 molekuły oraz 122 ekstrakty alergenowe pochodzące ze 123 różnych źródeł alergenowych, tj. pokarmy, rośliny, zwierzęta i inne. To nowe narzędzie diagnostyczne dostępne jest od marca 2016 roku. Oficjalnie test FABER zaprezentowany został w dniach 13-15 październik 2016 we Włoszech podczas 4 spotkań ekspertów alergii pokarmowej i anafilaksji (FAAM – Food Allergy i Anaphylaxis Meeting) przez dr Adriano Mari i zespół jego badaczy z Centrum Alergologii Molekularnej (CAAM) z Rzymu.


Test przeznaczony jest do wczesnej i bardzo dokładnej diagnostyki alergii. Ma zastosowanie w chorobach alergicznych, takich jak astma, nieżyt nosa, pokrzywka, egzema, anafilaksja, zapalenie spojówek czy w alergii pokarmowej. Pomocny jest w rozróżnianiu prawdziwego uczulenia od objawów wywołanych reakcją krzyżową u pacjentów z alergią wieloważną oraz w podjęciu decyzji w zakresie kwalifikacji pacjentów do SIT. W wybranych przypadkach pozwala przewidzieć, ryzyko wystąpienia ciężkich, ogólnoustrojowych reakcji. Test FABER to najnowsza generacja testów oceny stężenia swoistych immunoglobulin E wobec alergenów. To najbardziej kompleksowy, dokładny, czuły i precyzyjny test do diagnozowania alergii IgE-zależnej.

Wprowadzenie kilkanaście lat temu pierwszego testu (mikromacierzy) do oceny molekuł alergenowych otworzyło ogromne możliwości diagnostyczne alergii IgE-zależnej. Badanie to, z niewielkiej ilości krwi pozwalało wykryć uczulenia dla różnych białek alergenowych, wytłumaczyć rozbieżne reakcje kliniczne u osób uczulonych, pozwalało również ograniczyć koszty diagnostyki wielu alergenów, ponieważ u pacjentów znaczenie kliniczne ma zazwyczaj więcej niż jeden alergen. Największą trudność nastręczał jednak sposób przedstawienia wyników otrzymywanych przy użyciu tej metody oraz ich analiza [2]. Od roku dostępna jest nowsza generacja testów molekularnych – FABER. Jest to system diagnostyczny na który składa się multiparametrowy immunoenzymatyczny test diagnostyczny alergii IgE-zależnej w nanotechnologii, pozwalający oznzczyć sIgE w surowicy krwi wobec molekuł i ekstraktów alergenowych oraz innowacyjny moduł CDRS, angażujący technologię informatyczną oraz platformę komunikacyjną, w celu ułatwienia sposobu przedstawiania oraz analizowania wyników pacjentów. Test powstał przy zaangażowaniu wielu instytucji pod nadzorem Centrum Alergologii Molekularnej w Rzymie (Włochy).
________________________________
Pełny tekst artykułu dostępny na www.alergia.org.pl