Diagnostyka molekularna – czy jest potrzebna

Dr n. med. Anna Zawadzka-Krajewska

Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego WUM
Warszawa
Kierownik kliniki:
Prof. dr hab. n. med. Marek Kulus


Diagnostyka molekularna – czy jest potrzebna


Diagnostyka molekularna /component-resolved diagnostics , CRD/ umożliwia ocenę uczulenia na alergen na poziomie komponent alergenowych przy użyciu naturalnych lub rekombinowanych alergenów w miejsce ekstraktów alergenowych. Jednym z najważniejszych wskazań do badań metodą CRD jest odróżnienie pierwotnego uczulenia od reakcji krzyżowych.

Metoda ta umożliwia przewidywanie ryzyka wystąpienia reakcji systemowych, zmniejsza częstość wykonywania prób prowokacyjnych i poprawia zalecenia dotyczące eliminacji alergenu z diety. Ze względu na możliwość oceny pierwotnego uczulenia CRD powinno być wskazane w kwalifikacji do swoistej immunoterapii alergenowej.
 
Zawadzka – Krajewska A: Diagnostyka molekularna – czy jest potrzebna. Alergia, 2018, 2; 15-17

________________________________
cały tekst do pobrania poniżej