Diagnostyka molekularna – czy jest potrzebna


Kwartalnik pod patronatem Polskiego Towarzystwa Zwalczania Chorób Alergicznych

Dr n. med. Anna Zawadzka-Krajewska

Diagnostyka molekularna

– czy jest potrzebna


 
Zawadzka – Krajewska A: Diagnostyka molekularna – czy jest potrzebna. Alergia, 2018, 2; 15-17

Diagnostyka molekularna /component-resolved diagnostics , CRD/ umożliwia ocenę uczulenia na alergen na poziomie komponent alergenowych przy użyciu naturalnych lub rekombinowanych alergenów w miejsce ekstraktów alergenowych. Jednym z najważniejszych wskazań do badań metodą CRD jest odróżnienie pierwotnego uczulenia od reakcji krzyżowych.

Metoda ta umożliwia przewidywanie ryzyka wystąpienia reakcji systemowych, zmniejsza częstość wykonywania prób prowokacyjnych i poprawia zalecenia dotyczące eliminacji alergenu z diety. Ze względu na możliwość oceny pierwotnego uczulenia CRD powinno być wskazane w kwalifikacji do swoistej immunoterapii alergenowej.
 


________________________________
Pełny tekst artykułu dostępny na www.alergia.org.pl