Czy aktualne objawy Bartka mają związek ze stwierdzoną w dzieciństwie alergią na trawy?

System FABER - Opis przypadku

Bartek, 22 lata, Polska

 

Historia kliniczna

Pacjent w okresie późnego dzieciństwa zgłaszał objawy zapalenia błony śluzowej nosa takie jak katar, kichanie oraz uczucie zatkanego nosa. Objawy te nasilały się w okresie pomiędzy końcem maja a początkiem lipca. W wykonanych w 2016 r. testach in vitro i testach skórnych otrzymano pozytywne wyniki dla alergenów traw oraz roztoczy. Na podstawie obrazu klinicznego i uzyskanych wyników pacjent rozpoczął swoistą immunoterapię alergenową (AIT) na alergeny pyłków traw, która znacząco złagodziła objawy ze strony układu oddechowego. Pacjent do tej pory nie był diagnozowany w kierunku alergii pokarmowych.

Historia rodziny
Rodzeństwo i rodzice nie mają zdiagnozowanej żadnej choroby alergicznej. 

Obecna sytuacja (2020)
Po spożyciu przez pacjenta grillowanej ryby stwierdzono wystąpienie obrzęku naczynioruchowego zlokalizowanego w obrębie warg i powiek oraz ból brzucha. Oprócz tego od kilku miesięcy pacjent obserwuje świąd i pieczenie w okolicy jamy ustnej po spożyciu brzoskwini.

Zlecono wykonanie testu FABER, w celu określenia ryzyka reakcji ogólnoustrojowej.
 
Źródło alergenowe Alergen Grupa białek Poziom sIgE (FIU/mL)
Tymotka łąkowa Phl p 1 Trawy grupa 1 7,26
Phl p 5 Trawy grupa 5  4,85
Kukurydza Zea m 14 nsLTP 0,34
D. farinae  Der f 1 Proteaza cysteinowa 3,25
Der f 2 NPC2 5,08
D. pteronyssinus Der p 1  Proteaza cysteinowa  6,23
Der p 2 NPC2 8,29
Granat Pun g 1  nsLTP 7,48
Brzoskwinia  Pru p 3 nsLTP  17,36
Morszczuk Mer m 1  Parwalbumina 24,93
Dorsz Gad m  Ekstrakt  6,38
Łosoś Sal s Ekstrakt 12,81
Orzech laskowy  Cor a 8  nsLTP  0,26
Orzech arachidowy  Ara h 9  nsLTP  0,48
 

Wynik testu FABER*

*Jeżeli wynik dla danej molekuły był dodatni, nie uwzględniano wyniku dla ekstraktu.

Interpretacja
 • Test FABER potwierdził wcześniejsze wyniki dotyczące uczulenia na pyłki traw oraz roztocze.
 • Obserwowana skuteczność immunoterapii z dużym prawdopodobieństwem może wynikać z uczulenia tylko i wyłącznie na główne alergeny tymotki łąkowej (Phl p 1 i Phl p 5), które zostało potwierdzone przy użyciu testu FABER.
 • Stwierdzono także uczulenie na alergeny roztoczy (Der f 1, Der f 2, Der p 1 oraz Der p 2). Są to główne alergeny roztoczy, w przypadku których wykazano skuteczność immunoterapii, jeżeli pacjent jest na nie uczulony.
 • Obrzęk naczynioruchowy, który wystąpił po zjedzeniu grillowanej ryby może wynikać z uczulenia na molekuły z grupy Parwalbumin. W teście FABER uzyskano dodatni wynik dla molekuły Mer m 1 (morszczuk) należącej do grupy Parwalbumin. 
 • Dodatkowo stwierdzono występowanie przeciwciał IgE specyficznych wobec ekstraktów dorsza i łososia. Może to wynikać z występowania molekuł z grupy Parwalbumin w tych ekstraktach. W związku z tym pacjent może obserwować występowanie objawów również po zjedzeniu innych ryb. 
 • Na podstawie uzyskanych wyników testu FABER objawy świądu i pieczenia w obrębie jamy ustnej po zjedzeniu brzoskwini mogły być spowodowane uczuleniem na molekułę Pru p 3 z grupy nsLTP. 
 • Pacjent musi uważać również na spożywanie kukurydzy, granatu, orzecha laskowego oraz orzecha arachidowego, ponieważ test FABER wykazał uczulenie na molekuły z grupy nsLTP zawarte w tych źródłach alergenowych (odpowiednio: Zea m 14, Pun g 1, Cor a 8 oraz Ara h 9). 
   

Podsumowanie

 • Test FABER potwierdził uczulenie na alergeny tymotki łąkowej i roztoczy kurzu domowego. Dodatkowo wykryto sIgE wobec alergenów odpowiedzialnych za uczulenie na poziomie molekularnym.
 • Białka z rodziny nsLTP są wyłącznie białkami roślinnymi. Wykazują oporność na temperaturę i trawienie enzymami proteolitycznymi. Mogą powodować wystąpienie pokrzywki, objawów zespołu alergii jamy ustnej, objawów ze strony układu oddechowego jak również ciężkiej reakcji anafilaktycznej, która może być indukowana kofaktorem (tj. wysiłek).
 • Molekuły należące do grupy Parwalbumin stanowią główny alergen ryb. Są to białka odporne na trawienie i temperaturę. Często stanowią przyczynę uogólnionych reakcji natychmiastowych. Mogą powodować wystąpienie objawów zarówno po zjedzeniu ryb jak i po zainhalowaniu się tymi białkami unoszącymi się w powietrzu podczas smażenia lub wędzenia ryb.