Co wywołało wstrząs anafilaktyczny u Macieja?

System FABER - Opis przypadku


Maciej, 34 lat


Historia kliniczna


W dzieciństwie u pacjenta zdiagnozowano alergię na mleko krowie. W wykonanych wówczas testach z krwi dla alergenów pokarmowych uzyskano wynik dodatni tylko dla ekstraktu mleka. Pacjent nigdy nie zgłaszał objawów mogących świadczyć o alergii wziewnej i nigdy nie był w tym kierunku diagnozowany.


Obecna sytuacja (2020)


Pacjent pracuje zawodowo jako pracownik biurowy i nie uprawia regularnie żadnego sportu. Podczas pobytu pacjenta na nartach w styczniu 2020 r. wystąpiła u niego uogólniona reakcja anafilaktyczna. Po jednym ze zjazdów na nartach u pacjenta wystąpił nasilony obrzęk twarzy, uogólniona pokrzywka oraz świąd skóry całego ciała. Przed wysiłkiem spożywał on posiłki, które w przeszłości nie wywoływały żadnych reakcji alergicznych.

Ostatnim zjedzonym posiłkiem była deska serów na której oprócz serów znajdowały się również orzechy i winogrona. Wezwana na miejsce zdarzenia karetka pogotowia m.in. podała domięśniowo adrenalinę. 

Ze względu na wystąpienie reakcji uogólnionej spowodowanej przez nieznany alergen, zlecono wieloparametrowy test oceniający stężenie przeciwciał sIgE wobec ekstraktów i molekuł alergenowych. Głównym celem badania było określenie przyczyny wystąpienia reakcji uogólnionej.
 Wynik testu FABER

 
Źródło alergenowe Alergen Grupa białek Stężenie IgE (FIU/L)
Pszenica Tri a Gliadin Gliadyna 3,44
Orzech włoski Jug r 3 9k-LTP 7,52
Winogrono Ekstrakt - 4,35
Mleko krowie Bos d 6 Albumina surowicza 2,63
Pies Can f 3 Albumina surowicza 0,64
Kot Fel d 2 Albumina surowicza 0,43
Brzoza Bet v 1 PR-10 0,54
 


Interpretacja

 • W wyniku badania oznaczono sIgE wobec molekuły Jug r 3 z grupy nsLTP. 
 • Dodatkowo oznaczono sIgE wobec Tri a Gliadin oraz wobec ekstraktu alergenu winogrona, które zawierają w swoim składzie molekuły z grupy nsLTP.
 • Molekuły z grupy nsLTP mogą być przyczyną anafilaksji indukowanej wysiłkiem fizycznym.
 • Ze względu na reakcję systemową zalecono unikanie źródeł alergenowych zawierających molekuły z grupy nsLTP.  Dodatkowo zalecono unikanie łączenia wysiłku ze zjedzeniem produktów mogących zawierać molekuły z grupy nsLTP. 
 • Molekuła Bos d 6 jest biomarkerem uczulenia na albuminy surowicze, które wykazują bardzo duży stopień homologii między sobą.
 • W związku z tym, że jest to to molekuła termolabilna, której źródłem alergenowym jest mleko krowie u pacjenta mogą występować objawy kliniczne po spożyciu mleka nie poddanego obróbce termicznej. Natomiast spożycie mleka krowiego poddanego obróbce termicznej np. poprzez pieczenie nie powinno powodować objawów klinicznych.
 • Ponadto ze względu na przynależność molekuły Bos d 6 do grupy albumin surowiczych u pacjenta możemy obserwować wystąpienie objawów alergicznych po zjedzeniu mięsa oraz po kontakcie z sierścią lub nabłonkiem zwierząt. 
 • Stwierdzono uczulenie na alergeny Can f 2 (pies) i Fel d 2 (kot) mogące wynikać z reaktywności krzyżowej albumin surowiczych.
 • Zdiagnozowano uczulenie na alergen główny brzozy (Bet v 1) bez objawów w wywiadzie klinicznym pacjenta.

   

Podsumowanie

 
 • Wyniki testu multipleksowego pozwoliły na ustalenie prawdopodobnych czynników odpowiedzialnych za wystąpienie reakcji uogólnionej: alergen Jug r 3, alergen Tri a Gliadin zawierający omega-5-gliadynę oraz ekstrakt winogrona zawierający Vit v 3.
 • Molekuły należące do grupy molekuł nsLTP, które mogą być przyczyną wstrząsu anafilaktycznego indukowanego wysiłkiem po kontakcie lub spożyciu pokarmów zawierających molekuły z tej grupy.
 • Wytłumaczono pacjentowi, że jeśli wysiłek fizyczny poprzedza lub następuje do 4-6 godzin od spożycia potencjalnie uczulających pokarmów może sprowokować uogólnioną reakcję anafilaktyczną. W związku z zaistniałą sytuacją Pacjentowi przepisano adrenalinę oraz przeszkolono z jej użycia.