Co było przyczyną utraty przytomności przez Agnieszkę?

System FABER - Opis przypadku


Agnieszka, 38 lat


Historia kliniczna


Pacjentka w wieku nastoletnim ze względu na występowanie objawów takich jak bóle brzucha oraz częste biegunki była diagnozowana w kierunku alergii pokarmowej. W wykonanych wówczas testach skórnych nie uzyskano wyników dodatnich dla żadnego z badanych alergenów. W związku z tym zaprzestano diagnostyki w kierunku alergii pokarmowej. Na przestrzeni ostatnich 5 lat u pacjentki dwukrotnie wystąpiły objawy reakcji systemowej, ostatnia z utratą przytomności – czynnika sprawczego nie ustalono. 
 Historia rodziny


U córki pacjentki występuje atopowe zapalenie skóry.
Obecna sytuacja (2020)


Ostatnie zdarzenie – wstrząs anafilaktyczny wystąpił w trakcie jesiennych prac porządkowych w ogrodzie. Pacjentce została podana adrenalina, którą miała przepisaną po wcześniejszych epizodach. Pacjentka w wywiadzie zgłasza, że wstrząs nastąpił bezpośrednio po ścięciu drzewa - orzecha włoskiego. Dodatkowo pacjentka zgłosiła występowanie zmian skórnych, które pojawiają się np. po obieraniu warzyw i owoców.

Ze względu na reakcje uogólnienie i nieznany czynnik sprawczy, który je wywołuje zlecono multipleksowy test FABER oceniający ekstrakty i molekuły alergenowe. Głównym celem badania było uzyskanie informacji – jakich źródeł alergenowych pacjentka powinna się wystrzegać.  Wynik testu FABER

 
Źródło alergenowe Alergen Grupa białek Stężenie IgE (FIU/mL)
Brzoskwinia Pru p 3 9k-LTP 8,53
Granat Pun g 1 9k-LTP 0,64
Orzech włoski Jug r 3 9k-LTP 11,26
Orzech laskowy Ara h 9 9k-LTP 2,32
Orzech arachidowy Cor a 8 9k-LTP 1,87
Pomidor Sola l 6 9k-LTP 0,85
 


Interpretacja

 
  • W wyniku badania oznaczono najwyższe stężenie sIgE wobec alergenu orzecha włoskiego a dokładnie wobec molekuły Jug r 3. Jest to molekuła termostabilna należąca do grupy nsLTP, a alergia na nią może być przyczyną wstrząsu anafilaktycznego
 
  • Molekuły z grupy nsLTP mogą być przyczyną anafilaksji indukowanej wysiłkiem fizycznym.
 
  • W przypadku warzyw i owoców największe ilości białek z grupy nsLTP znajdują się pod skórką i może to być przyczyną pojawiających się zmian skórnych.
 
  • Ze względu na reakcję systemową zalecono unikanie źródeł alergenowych zawierających molekuły z grupy nsLTP. Dodatkowo zalecono unikanie łączenia wysiłku ze zjedzeniem produktów, które mogą zawierać orzechy lub innych źródeł alergenowych zawierające molekuły z grupy nsLTP. 
   Podsumowanie

 
  • Wyniki testu multipleksowego pozwoliły na ustalenie czynnika odpowiedzialnego za reakcje systemowe – orzech włoski a szczegółowo molekuła Jug r 3 należąca do grupy nsLTP. Białka z tej grupy mogą być przyczyną wstrząsu anafilaktycznego indukowanego wysiłkiem po kontakcie lub spożyciu pokarmów zawierających te białka. W związku z powyższym pacjentce przepisano adrenalinę, przeszkolono z jej użycia oraz przekazano listę alergenów, w których występują białka nsLTP, i na które powinna szczególnie uważać.