Co było przyczyną obrzęku warg i języka u Piotra?

Piotr, 32 lata, Polska

 

Historia kliniczna

Pacjent od wielu lat cierpi na nieżyt nosa, zapalenie spojówek oraz kaszel. Objawy te zazwyczaj nasilają się wiosną. W wykonanych w 2015 roku badaniach otrzymano dodatnie wyniki zarówno testów skórnych, jak i testów z krwi dla następujących alergenów: brzoza, trawy, leszczyna, babka lancetowata. Na podstawie wywiadu klinicznego i wyników badań zaproponowano pacjentowi swoistą immunoterapię alergenową (AIT) wobec alergenów brzozy i traw. Pacjent nie podjął leczenia, a w wieku 28 lat wyjechał do
pracy do innego kraju, w którym nie kontynuował leczenia u specjalisty alergologa.
 

Historia rodziny

Ojciec jest w trakcie immunoterapii alergenowej (AIT) na pyłki traw.
 

Obecna sytuacja (2020) 

Pacjent wrócił do Polski i objawy ze strony górnych dróg oddechowych się nasiliły. Ponadto pacjent zgłasza obrzęk warg i języka po spożyciu pokarmów takich jak: marchewka, seler, jabłko i orzech ziemny.
Zlecono wykonanie testu FABER, w celu określenia ryzyka reakcji ogólnoustrojowej oraz określenia możliwości zastosowania swoistej immunoterapii alergenowej (AIT).

 
Źródło alergenowe Alergen Grupa białek Poziom sIgE (FIU/mL)
Brzoza  Bet v 1 PR-10 5,43
Leszczyna Cor a 1 PR-10 0,86
Tymotka łąkowa  Phl p 1  Ekspansyna 4,91
Phl p 5 Trawy Grupa 5 3,57
Życica Lol p 1 Trawy Grupa 1 2,12
Seler Api g 1  PR-10 3,19
Marchew Dau c   0,43
Jabłko Mal d 1  PR-10 3,98
Złote kiwi Act c 11 PR-10 2,43
Orzech ziemny  Ara h 8 PR-10 1,32
Soja Gly m   0,23


Wynik testu FABER*


*Jeżeli wynik dla danej molekuły był dodatni, nie uwzględniano wyniku dla ekstraktu.
 

Interpretacja

 
  • Test FABER potwierdził wcześniejsze wyniki dotyczące uczulenia na pyłki traw oraz brzozy.
  • Wskazał uczulenie na alergeny główne brzozy i leszczyny (odpowiednio Bet v 1 i Cor a 1) co rokuje, że AIT będzie skuteczna.
  • Stwierdzono uczulenie na główne alergeny pyłków traw - Lol p 1 (pyłek życicy), Phl p 1 i 5 (pyłek tymotki łąkowej) - również w tym przypadku AIT może okazać się skuteczna.
  • Dodatnie wyniki otrzymano także dla molekuł z grupy PR-10 z takich źródeł alergenowych jak seler (Api g 1), jabłko (Mal d 1) oraz złote kiwi (Act c 11).
  • Pozytywne wyniki dla ekstraktów marchwi i soi mogą wynikać z zawartości molekuł z grupy PR-10 w tych ekstraktach.
  • Białka z rodziny PR-10 są wrażliwe na temperaturę i enzymy trawienne. Mogą wywoływać objawy alergii pyłkowo-pokarmowej takie jak świąd lub obrzęk w obrębie warg, jamy ustnej, spojówek oraz uszu. Rzadziej są przyczyną poważniejszych reakcji takich jak obrzęk naczynioruchowy, uogólniona pokrzywka, wymioty a nawet reakcje systemowe.
 

Podsumowanie

  • Test FABER potwierdził wyniki testów z krwi. Dodatkowo wykryto sIgE wobec alergenów odpowiedzialnych za uczulenie na poziomie molekularnym. Pacjent kwalifikuje się do swoistej immunoterapii alergenowej (AIT) wobec brzozy i traw.
  • Zazwyczaj białka z grupy PR-10 są odpowiedzialne za miejscowe objawy, aczkolwiek opisywane są przypadki anafilaksji po pokarmach zawierających białka z tej grupy.