Alergia wziewna

- Diagnostyka Molekularna Alergii cz. II -

Alergia wziewna

 


W alergii wziewnej istotną rolę odgrywa badanie całego alergenu i poszczególnych molekuł alergenowych. Zwłaszcza, gdy mówimy o dobrze odpowiedniej szczepionki odczulającej.

Dzięki testom molekularnym możliwe jest zidentyfikowanie molekuły odpowiadającej za obserwowane objawy alergii wziewnej. Dwie osoby reagujące na pyłek brzozy mogą otrzymać różne decyzje dotyczące rozpoczęcia immunoterapii. Uczulenie u jednej z nich może pojawić się za sprawą molekuły Bet v 1 pyłku brzozy - w tym przypadku prawdopodobieństwo efektu terapeutycznego jest wysokie. Natomiast alergia u drugiej osoby może być wywołana przez molekułę Bet v 2 pyłku brzozy - tutaj efekt odczulania może być niezadowalający.
 

Niekiedy bywa też tak, że dany ekstrakt alergenowy może zawierać niektóre molekuły w niewielkiej ilości, przez co test oznaczający wyłącznie ekstrakty nie wykaże uczulenia na nie. Podobna sytuacja jest w przypadku, gdy dojdzie do uszkodzenia molekuł w procesie produkcji ekstraktu alergenowego. Może to skutkować otrzymaniem wyników fałszywie negatywnych w teście zawierającym same ekstrakty.

Za sprawą diagnostyki molekularnej otrzymujemy zatem szersze pole widzenia i dużo więcej informacji w porównaniu do diagnostyki opartej wyłącznie o ekstrakty alergenowe.
 

Zapraszamy do obejrzenia II części z serii Diagnostyka Molekularna Alergii.